Cyrulik sewilski 31.03.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki