Cztery sonety miłosne 17.11.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada