Cztery sonety miłosne 19.01.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada