Florian Dąbrowski

Florian
Dąbrowski

Druki teatralne

  • Afisz „Paziowie Królowej Marysieńki”. Stanisław Duniecki 13-07-1984, 15-07-1984

  • Wkładka premierowa „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

  • Wkładka obsadowa - „Narciso” Domenico Scarlatti 18-02-1979