Dafne 09.03.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie