Bronisław Dardziński

Bronisław
Dardziński

Druki teatralne

  • Afisz premierowy. „Hrabina” Stanisław Moniuszko 29-06-1951