Jerzy Dawczyk

Jerzy
Dawczyk

Druki teatralne

  • Program „Cyrulik Sewilski” Giaocchino Rossini 23-01-1946

  • Wkładka obsadowa „Uprowadzenie z Seraju” Wolfgang Amadeusz Mozart