Diabły z Loudun 09.06.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada