Franciszek Dionizy Kniaźnin

Franciszek
Dionizy Kniaźnin

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa.„Jawnuta” Stanisław Moniuszko 02-02-1991

  • Wkładka obsadowa.„Jawnuta” Stanisław Moniuszko 03-02-1991

  • Wkładka obsadowa.„Jawnuta” Stanisław Moniuszko 15-05-1991

  • Wkładka obsadowa. „Jawnuta” Stanisław Moniuszko 16-03-1991

  • Wkładka obsadowa.„Jawnuta” Stanisław Moniuszko 20-04-1991