Don Kichot 25.03.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki