Don Pasquale 01.06.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej