Don Pasquale 04.04.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej