Don Pasquale 12.10.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej