Eugeniusz Libera

Eugeniusz
Libera
dyrektor
28.06.1926
Warszawa
30.01.1992
Warszawa

Nota biograficzna

Eugeniusz Libera (28 VI 1926 Warszawa – 30 I 1992 Warszawa), dyrektor teatru. Podczas wojny od 1943 r. był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim (pseudonim „Mars”). Lata 1945–1947 spędził w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po powrocie do Polski odbył studia ekonomiczno-polityczne. W okresie 1949–1957 był naczelnikiem wydziału w Centralnym Zarządzie Instytucji Muzycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki, następnie, od kwietnia 1957 r. – zastępcą dyrektora Państwowej Opery w Warszawie. W styczniu 1965 r. został zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Teatrze Wielkim z siedzibą tymczasową przy ul. Nowogrodzkiej 49. Od września 1967 r. pełnił obowiązki dyrektora Teatru i de facto kierował całą jego działalnością. Był dobrym organizatorem, powierzano mu niekiedy obowiązki reprezentacyjne, do jego zajęć należał okresowo nadzór nad przebiegiem spektakli. Chętnie pomagał zespołom amatorskim, udostępniał salę Romy, później Teatru Wielkiego różnym stowarzyszeniom. Urządzał młodzieży wycieczki po Teatrze. W styczniu 1970 r. odszedł z Teatru i rozpoczął pracę w Filharmonii Narodowej.

 

Druki teatralne

  • Afisz. Setne przedstawienie „Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 19-10-1968

  • Afisz. „Halka” Stanisław Moniuszko 31-10-1968 setne Przedstawienie

  • Afisz premierowy.”Kopciuszek” Sergiusz Prokofiew 1969-05-29

  • Afisz premierowy „Spartakus” Aram Chaczaturian 1968-11-28