Faust 30.10.2008

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki