Maria Fołyn

Maria
Fołyn

Druki teatralne

  • Afisz premierowy -„Andre Chenier” Umberto Giordano 14-04-1961