Fotografie z realizacji odbudowy Teatru Wielkiego ze zniszczeń wojennych.

trwa ładowanie
fotografia czarno-biała pozytyw

Opis

Warszawa Senatorska 21 Teatr Wielki – Recepcja 1 w pracowni kamieniarskiej fragment tympanonu na frontonie 1.10.1956.