Fotografie z realizacji odbudowy Teatru Wielkiego ze zniszczeń wojennych.

trwa ładowanie
fotografia czarno-biała pozytyw

Opis

Warszawa Moliera 2 Teatr Wielki – Recepcja: montaż gzymsu na dachu dwuspadowym na poz. +27.0m. 02.10.1957.