Fotografie z realizacji odbudowy Teatru Wielkiego ze zniszczeń wojennych.

trwa ładowanie
fotografia czarno-biała pozytyw

Opis

Warszawa Moliera 2 Teatr Wielki – Scena. Lewa strona murników po robotach porządkowych pod izol. na styku z lewą kieszenią. 02.10.1957