Francesca da Rimini 25.12.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki