Danuta Gaszyńska

Danuta
Gaszyńska

Druki teatralne

  • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 20-12-1986 Wznowienie