Jan Glonek

Jan
Glonek
  • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

  • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

Multimedia

Zdjęcia

  • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

  • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

Druki teatralne

  • Afisz premierowy -„Andre Chenier” Umberto Giordano 14-04-1961

  • Afisz premierowy„Salome” Richard Strauss 02-07-1961

  • Wkładka obsadowa. „Salome” - Richard Strauss

  • Afisz Repertuarowy 11-07-1960 – 17-07-1960

  • Afisz premierowy. „Borys Godunow” Modest Musorgski 31-01-1960