Głos ludzki 22.06.2018 g. 20.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 20.00