Głos ludzki 22.11.2017 g. 20.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 20.00