Głos ludzki 23.04.2016

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego