Goplana 05.11.2016

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki