Henryk Górski

Henryk
Górski
kierownik chóru (chórmistrz)

Inscenizacje (11)

Druki teatralne

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 13-04-1983

 • Afisz – Wznowienie „Holender Tułacz” Richard Wagner 18-12-1982.

 • Afisz premierowy „Król Roger” Karol Szymanowski 20-02-1983 i 27-02-1983 w czasie dni jubileuszowych – 150 lat Teatru Wielkiego

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 09-05-1984

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 18-12-1982 – Wznowienie

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 04-02-1984

 • Afisz „Holender Tułacz” Richard Wagner 27-11-1983, 03-12-1983 - W hołdzie Richardowi Wagnerowi 1883-1983

 • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 09-12-1983 Jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Marii Fołtyn

 • Wkładka obsadowa „Inge Bartsch” Henryk Czyż 11-12-1982

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 11-09-1982

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 05-10-1982

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 23-11-1983 Jubileusz 40-lecia Parcy Artystycznej Bogdana Paprockiego

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 19-12-1982

 • Afisz premierowy „Mandragora”, „Mity”, „Harnasie” 1982-11-16