Magdalena Gowarzewska

Magdalena
Gowarzewska

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 16-02-1990

  • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 17-02-1990