Grek Zorba 02.06.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki