Grek Zorba 02.07.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa