Grek Zorba 02.11.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie