Grek Zorba 03.10.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki