Grek Zorba 04.01.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki