Grek Zorba 04.03.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki