Grek Zorba 04.05.1999

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki