Grek Zorba 04.09.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa