Grek Zorba 05.06.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki