Grek Zorba 05.09.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa