Grek Zorba 07.05.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki