Grek Zorba 07.05.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki