Grek Zorba 09.01.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa