Grek Zorba 09.02.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa