Grek Zorba 09.06.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa