Grek Zorba 09.10.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki