Grek Zorba 10.10.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki