Grek Zorba 12.09.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki