Grek Zorba 14.05.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki