Grek Zorba 15.03.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki