Grek Zorba 17.04.1998

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki