Grek Zorba 18.04.1998

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki